سه نما در حال بارگزاری ...

  • 144 بازدید
  • علی حسام
  • ۱۴۰۱/۳/۵

به طور کلی بهره بری از اتصالات به حدود سه هزار سال پیش زمانی که چینی ها به اتصال فلزات و برخی نافلزات و در غرب رومی ها با روش های آغازین از لحیم استفاده می‌کردند، استفاده از روش های اتصال و به ویژه جوشکاری در دوره جنگ جهانی دوم و با مدرنیزه شدن جنگ ها به نهایت گسترش و شکوفایی خود رسید و عنوان به یکی از مهمترین اصول صنعت مورد استفاده قرار گرفت و تا امروز به پیشروی و ایجاد روش های به صرفه تر و اصولی تر و حتی درآمیختگی با روش های انرژی سبز و ... در اتصالات ادامه دارد.در صنعت یا به طور ساخت و ساز اغلب قطعه ها و سازه های مختلف با روش های گوناگون به هم  متصل می‌شوند.بر اساس نقش اجزا و جایگاه کارکرد آنها در سازه، اتصالات انواع مختلفی دارد.اتصالات دائم: اتصالات دائم یا نا گسستنی وقتی کاربرد دارند که مطمین باشیم طول عمر قطعات متصل شده با طول عمر کل سازه همخوانی داشته و در اینده نیازی به تعویض  و جداسازی قطعات نداریم، بنابر این جداکردن این اتصالات باعث تخریب قسمت اتصال یا تمام قطعه نمی‌شود؛از روش های دایمی اتصال میتوان به جوشکاری،لحیم کاری،پرچ کاریو چسب کاری اشاره کرد.اتصالات موقت: اتصال موقت یا جدا شدنی وقتی کاربرد دارد که با ضرورتی ازجمله امکان تخریب قطعه هایی جزیی پس از مدت معینی کوتاه تر از عمرکلی سازه مواجه باشیم و یا نیاز به بروز رسانی جزییات سازه در طول دوره های زمانی مشخص به یکدیگر را  باشیم در این متود، اتصال طوری صورت می‌گیرد که امکان جدا کردن قطعات از یکدیگر بدون اسیب رسیدن به قطعه های متصل یا مجاور امکان پذیر باشد مانند تایر های ماشین های نقلیه،از روش های اتصال موقت میتوان به پیچ،مهره،پین،خارو ... اشاره کرد.همچنین انواع اتصالات قطعات به یکدیگر را بر حسب نوع فرآیند و یا بنیاد علمی ان فرایند به دسه های زیر تقسیم می‌کنیم:روش های مکانیکی که قالبا اتصالات موقت را در بر میگیرند نظیر پیچ،پین،کشو،انواع خار و ... همینطور تعدادی ازروش های اتصال دایمی مانند پرچ کاری.روش های مکانیکی –متالوژیکی که علاوه بر مبانی مکانیک بر دانسته های مواد و فرآیند های آنها نیز تکیه میکند فرآیند هایی نظیر جوشکاری،لحیم کاری و ایده هایی از قبیل استفاده از گاز های بی اثر در جوشکاری نیز ازین سرشاخه اند.و در آخر روش های شیمیایی مثلا استفاده از انواع چسب.

پیچ ها جوشکاری  
   
     


 

اشتراک گذاری
نویسنده
علی حسام