آب بند ها

به طور کلی آب بند ها در بسیاری از صنایع از ساز های موسیقی تا سازه های عظیم ساخته بشری با کاربرد های منحصر به فرد خود کاربرد دارند، اما به طور کلی مبحث مقاله ما در رابطه با آب بند های مکانیکی (به اصطلاح seal) می باشد.

آب بند های مکانیکی مکانیزم هایی هستند که با جلوگیری از نشت برای ممانعت از خارج شدن سیال در اثر اختلاف فشار بین قطعاتی که روی هم مونتاژ می شوند، در تمامی دستگاه هایی که با انواع مایعات(در بعضی سازه های مکانیکی کاربرد دار حتی بوسیله گاز ها) کار میکنند، به طور عام در این دستگاه ها قطعات حیاتی متحرک و ثابت به آب بند های ثابت خود نیاز دارند که در مورد انواع آنها و کاربردشان در این مقاله صحبت خواهیم کرد.

آب بند های ثابت ممکن است به عنوان (packing) هم شناخته شوند.

برای کلیه آب بند ها یکسری المنت هایی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از اینکه:

سطوح آب بندی باید کاملا صاف باشند یا حداقل یک فرمول و زاویه مورد نظری رو در تمامی سطح دارا باشند(تاب دار و نا همسان نباشند)

سطوح آب بند شونده قبل از نصب آب بند باید در یک راستا ثابت شده باشند و شاهد تنش ثانویه ای نباشیم تا از ثابت ماندن حالت آب بند نصب شده اطمینان حاصل کنیم.

پیچ ها و آب بند ها باید به طور همسان و یکتا پیچ و مهر و موم شوند تا در نتیجه نیروی پخش شونده روی دو سطح آب بند شونده همسان باشد، در غیر اینصورت عمر آب بند و حتی سطوح قطعه مکانیکی (یا معمولا پمپ مکانیکی) با کاهش عمر قابل توجهی مواجه می شوند.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه